Aktualności

Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego

23 maja 2018
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy Uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 1094) od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Studenci I roku studiów...

Rekrutacja na studia w roku 2018 – oferta WBAIS

22 maja 2018
  Zachęcamy do zapoznania się z naszą tegoroczną ofertą studiów dziennych i zaocznych na kierunkach inżynierskich. U nas zdobędziecie Państwo ceniony zawód w wybranych zakresach (nazwy są jednocześnie linkami do broszur informacyjnych): budownictwo – kierunek o 50-letniej tradycji inżynieria środowiska – kierunek o 40-letniej tradycji architektura – kierunek o 10-letniej tradycji energetyka komunalna – nowy...

Rządowy projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce już w Sejmie

15 maja 2018
  Uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2018 wpłynęły do Sejmu projekty Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Sejmie – druk nr 2446 oraz Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – druk nr 2447: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2446 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2447 13 kwietnia 2018 oba projekty Ustaw skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu – umieszczono...

Program MOST 2000 – nabór na rok akademicki 2018/2019

9 kwietnia 2018
 

Klasyfikacja czasopism wg Scimago Journal & Country Rank

3 kwietnia 2018
Poniżej zamieszczamy odnośniki do list czasopism wg Scimago Journal & Country Rank (w Microsoft Excel), w poszczególnych kategoriach dyscyplin i zakresach wiedzy. Listy te powinny być pomocne w wyborze miejsc publikacji swoich osiągnięć naukowych w świetle konieczności dopasowania ich do ocenianych dyscyplin oraz wykazania powiązania osiągnięć naukowych i prowadzonej przez siebie dydaktyki. scimagojr 2016 Subject...