Aktualności

Konkurs na realizację zadania badawczego

23 maja 2017
Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ ogłasza Konkurs na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2017. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury...

Seminarium Wydziałowe, 24 maja 2017 r.

19 maja 2017
Serdecznie zapraszam na Seminarium Wydziałowe, które obejmie tematykę konstrukcji mostowych. Jednostka zgłaszająca seminarium: Zakład Dróg i Mostów Instytutu Budownictwa Miejsce i czas: 24 maja 2017 r., (środa), godz. 10.30, bud. A-8, sala 124 Prelegent: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ Temat: Tendencje rozwojowe w fundamentowaniu podatnym mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych na podstawie przeprowadzonych badań

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej siedziby GIWK w Gdańsku

17 maja 2017
W dniu 8 maja 2017 r. ogłoszony został Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej siedziby Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku. Organizatorem Konkursu jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, ul. Kartuska 201 w Gdańsku. Konkurs objęty został patronatem Stowarzyszenia architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku. W związku z...

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (wydanie II)

15 maja 2017
Szanowni Państwo, Komisja do spraw etyki w nauce PAN opracowała „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (wydanie II)”. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią. Dziekan Wydziału   105906-kodeks-etyki-pracownika-naukowego-wydanie-ii-2016-r

Konferencja w BTU Cottbus-Senftenberg

11 maja 2017
Szanowni Państwo, W dniach 24-28 maja na BTU Cottbus-Senftenberg organizowana jest konferencja adresowana do pracowników i studentów Uczelni wyższych. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Więcej informacji znajdziecie Państwo na podanych poniżej stronach internetowych.     Karolina Hettchen BTU Cottbus-Senftenberg pitcottbus.de facebook.com/pitcottbus bfsr.projektrat.de