Aktualności

Rządowy projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce już w Sejmie

15 maja 2018
  Uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2018 wpłynęły do Sejmu projekty Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Sejmie – druk nr 2446 oraz Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – druk nr 2447: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2446 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2447 13 kwietnia 2018 oba projekty Ustaw skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu – umieszczono...

Program MOST 2000 – nabór na rok akademicki 2018/2019

9 kwietnia 2018
 

Klasyfikacja czasopism wg Scimago Journal & Country Rank

3 kwietnia 2018
Poniżej zamieszczamy odnośniki do list czasopism wg Scimago Journal & Country Rank (w Microsoft Excel), w poszczególnych kategoriach dyscyplin i zakresach wiedzy. Listy te powinny być pomocne w wyborze miejsc publikacji swoich osiągnięć naukowych w świetle konieczności dopasowania ich do ocenianych dyscyplin oraz wykazania powiązania osiągnięć naukowych i prowadzonej przez siebie dydaktyki. scimagojr 2016 Subject...

Nowe propozycje oceny publikacji naukowych

3 kwietnia 2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało do wiadomości treść projektów niektórych rozporządzeń, które miałyby wejść w życie wraz z nową Ustawą, m.in. Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajdujemy w nim nowe zasady oceny dyscyplin oraz punktacji publikacji naukowych. Oznaczają one radykalnie odmienne podejście w stosunku do istniejącego systemu, z mocnym naciskiem na publikowanie...

REKRUTACJA

27 marca 2018
        Szanowni Państwo! W chwili obecnej firma MSE Poland Engineering prowadzi rekrutację na stanowiska: Specjalista ds. Kalkulacji i Ofertowania Asystent Projektanta Konstrukcji Stalowych. Firma poszukuje młodych absolwentów, bądź studentów ostatniego roku kierunku Budownictwo lub Mechanika.