Zmiany we władzach WBAIS

Informujemy, że od 01.10.2019 nastąpią zmiany na stanowiskach:

  • Dziekana Wydziału – kończy kadencję dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; Jego miejsce zajmie dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
  • Prodziekana ds. Nauki: kończy kadencję dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ; stanowisko przestaje istnieć w związku z nową strukturą organizacyjną Uczelni
  • Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska: kończy kadencję prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak; Jego miejsce zajmie dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
  • Dyrektora Instytutu Budownictwa: kończy kadencję dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ; Jego miejsce zajmie dr hab. inż. Maria Mrówczyńska , prof. UZ

Poza zmianami personalnymi nastąpi powołanie nowego instytutu – Instytutu Architektury i Urbanistyki w miejsce katedry o tej samej nazwie. Dyrektorem Instytutu będzie prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski.