Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

Skład Rady

  1. dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ – Dziekan
  2. dr inż. Krystyna Urbańska – Prodziekan
  3. dr inż. arch. Alicja Maciejko – Z-ca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
  4. dr inż. Gerard Bryś – Z-ca Dyrektora Instytutu Budownictwa
  5. dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk – Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska
  6. Stanisław Kozłowski – przedstawiciel studentów

Uchwały Rady

Wydziałowe Zespoły

  • Wydziałowy Zespół ds. Katalogów ECTS
  • Wydziałowy Koordynator ECTS
  • Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH
  • Wydziałowy Koordynator ERASMUS/ERASMUS PLUS

dr inż. Jakub Kostecki
e-mail: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl