Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

Skład Rady

 1. dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ – Dziekan
 2. dr inż. Krystyna Urbańska – Prodziekan
 3. dr inż. arch. Alicja Maciejko – Z-ca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
 4. dr inż. Gerard Bryś – Z-ca Dyrektora Instytutu Budownictwa
 5. dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk – Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska
 6. Stanisław Kozłowski – przedstawiciel studentów

Uchwały Rady

Wydziałowi Koordynatorzy

Pełnomocnik Dziekana

 • Pełnomocnik Dziekana ds rozwoju kierunków studiów i kształcenia zdalnego
  dr inż. Gerard Bryś
  e-mail: G.Brys@ib.uz.zgora.pl