Wybory

Studencka Komisja wyborcza ogłasza wybory do Komisji Rewizyjnej, Parlamentu Studenckiego, Senatu UZ, Wydziałowych Rad ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Mieszkańców. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.10.2019. Formularze prosimy składać w biurze Parlamentu Studenckiego DS 1 „RZEPICHA” pok. 16. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
http://www.samorzad.uz.zgora.pl/?q=dokumenty/wnioski