Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2017 od dnia 18 stycznia do dnia 18 lutego 2017 r. w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kazimierza Wielkiego 10; w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowe informacje na stronie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

http://www.lbs.piib.org.pl/