WKJK

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest ciałem kolegialnym, powołanym jako element Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Regulacje prawne działania systemu zapewniania jakości kształcenia na UZ:

 • Uchwała numer 489 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr 84 Senatu UZ z dn.27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia: 24-06-2015
 • Zarządzenie NR 30 Rektora UZ z dnia 8 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie nr 18 z dnia 22 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 6 października 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dn. 29.05.2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 110 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia
 • UCHWAŁA NR 84 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia 27 lutego 2013 roku
 • UCHWAŁA NR 101 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia 18 kwietnia 2013 roku
 • UCHWAŁA NR 319 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie przyjęcia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia z dnia 26 września 2007 roku

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:

 1. dr inż. Ireneusz Nowogoński – Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – Prodziekan ds. Studenckich
 3. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki
 4. dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura
 5. dr inż. arch. Alicja Maciejko – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura
 6. dr inż. Gerard Bryś – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku budownictwo
 7. dr inż. Paweł Błażejewski – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku budownictwo
 8. dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku inżynieria środowiska
 9. dr inż. Sylwia Myszograj – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku inżynieria środowiska
 10. dr inż. arch. Marta Skiba – członek Komisji; przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych
 11. mgr inż. Natalia Rzeszowska – przedstawiciel doktorantów reprezentujący kierunek budownictwo
 12. mgr inż. Hanna Lechów – przedstawiciel doktorantów reprezentujący kierunek inżynieria środowiska
 13. Joanna Wróblewicz – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek architektura
 14. Brygida Równicka – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek architektura
 15. Mateusz Osowski – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek budownictwo
 16. Sebastian Korasiak – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek budownictwo
 17. Sylwia Uszakiewicz – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek inżynieria środowiska
 18. Sandra Skomoroko – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek inżynieria środowiska

Dokumenty Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Rekomendacje Uczelnianej Rady

Raporty Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia