WEBINARIUM pt. Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi TERMIN: 04.06.2020

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, zaprasza na webinarium  rozpoczynające cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej województwa lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a partnerami – gminy i powiaty województwa.
Odbędzie się ono w czwartek 04 czerwca br., w godz. 9.00 – 12.20Udział w seminarium jest bezpłatny.

Webinarium  poświęcone jest wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej dobrych praktyk, jak i najnowszych zastosowań technologicznych wspierających budowę regionalnych infrastruktur danych przestrzennych.

Część I webinarium pt. “Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi“, ma na celu omówienie rozwiązań umożliwiających uruchomienie monitoringu zmian zagospodarowania przestrzeni.

Część II – pt. “Jak zbudować sprawną i nowoczesną Infrastrukturę Informacji Przestzrennej w województwie” poświęcona jest problematyce związanej z samym projektem RWIIP_WL i dedykowana jest przede wszystkim pracownikom jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.

W celu usprawnienia procesu rejestracyjnego należy wypełnić  ankietę, która dostępna jest pod adresem: https://arcg.is/1P0uWW0 . Rejestracja trwa do czwartku,  21.05.2020 r. włącznie. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie drogą mailową na adres podany przez zgłaszającego chęć udziału w webinarium.

W razie problemów ze zgłoszeniem należy kontaktować się z dr hab. inż. Anną Bazan-Krzywoszańską, prof. UZ , e-mail: a.bazan@aiu.uz.zgora.pl .

Program Webinarium