Unsere Absolventen

M.Sc. Kazimierz GÓRA; Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach   (Vorstandsvorsitzender des Werkes für Wasser-Abwasser-Dienstleistungen GmbH in Słubice)

M.Sc. Krzysztof KALISZUK; V-ce Prezydent Miasta Zielona Góra  (Vize-Präsident der Stadt Zielona Góra)

M.Sc. Alicja MAKARSKA; V-ce Marszałek Województwa Lubuskiego  (Vize-Marschallin der Woiwodschaft Lubuskie)

M.Sc. Tadeusz ŻMIGRODZKI; Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. (Vorstandsvorsitzender des Städtischen Kommunalunternehmens GmbH in Polkowice)