Transgraniczna edukacja w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie Sprewa-Nysa-Bóbr

Na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest projekt pn. „Współpraca partnerów naukowych
w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii
i efektywności energetycznej w regionie SNB”. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Liderem projektu jest Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. Cottbus, zaś Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra pełnią rolę partnerską. Kierownikiem projektu jest Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Krautz z Katedry Energetyki Zawodowej Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg. Koordynatorem polskiej części projektu jest dr inż. Anna Staszczuk z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.

Koncepcja projektu została rozwinięta w wyniku współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg, a także szeroko zakrojonej publicznej dyskusji w regionie. Niemiecko-polski projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów obu uczelni, jak również pedagogów, nauczycieli akademickich i dalszych partnerów regionalnych.

Więcej informacji o projekcie tutaj.