Szkolenia Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa

Opublikowano listę szkoleń organizowanych przez Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na pierwsze półrocze 2017 r.

Chętni pracownicy, doktoranci i studenci WBAiIŚ UZ mogą w nich uczestniczyć bezpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa.

Szczegóły na stronie: http://lbs.piib.org.pl/menu/40/szkolenia.html