Szczęśliwego Nowego Roku

 

Kolejny rok ma się ku końcowi.
To czas, w którym zamykamy nasze bieżące sprawy,
zastanawiając się przy tym, co nam się udało zrealizować w mijającym roku,
co można jeszcze dokończyć w kolejnych tygodniach,
a co już bezpowrotnie odeszło w przeszłość.

W te dni zwracamy się do Państwa z życzeniami
dobrych decyzji i pozytywnych rozstrzygnięć w roku 2018.
Wielu chwil radosnych, pięknych, tchnących optymizmem.

Niech też powodzenie każdego z Państwa
przełoży się na dobro całego naszego Wydziału.

Dziekan i Prodziekani Wydziału
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska