Stypendia Klubu Radnych Zielona Razem

 

Z inicjatywy Klubu Radnych Zielona Razem ogłaszamy konkurs na stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze, kształcących się na kierunkach:

  • architektura lub budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),
  • architektura wnętrz lub edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub grafika lub jazz i muzyka estradowa lub malarstwo (Wydział Artystyczny),
  • biznes elektroniczny (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki),
  • ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania),
  • pielęgniarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium w papierowej formie należy złożyć w dziekanacie wydziału właściwym dla danego kierunku, w terminie do 16 listopada br.
Regulamin przyznawania w/w stypendium, zasady punktacji oraz wzór wniosku zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 78 z dnia 02.11.2018
Do pobrania na stronie http://studenci.uz.zgora.pl/

 

Zapraszamy do składania wniosków!