Styczniowe aktualności Biura Karier

 

Biuro Karier UZ serdecznie zaprasza na:

Warsztat pt. “Realizacja badań ankietowych”Wraz z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze postawiliśmy sobie za cel umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej.
Jeśli więc chcesz się dowiedzieć w jaki sposób można korzystać z zasobów sieciowych Głównego Urzędu Statystycznego oraz w jaki sposób można pozyskać dane z Banku Danych Lokalnych – to weź udział w cyklu wykładów i warsztatów przygotowanych specjalnie dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Termin: 11  stycznia 2018 r. (czwartek)
Godzina: 9.00-12.00
Miejsce: s. 103R (Kampus B)
Zapisy na stronie: www.bk.uz.zgora.pl

Wykład pt. „Oszczędzanie a inwestowanie” – wykład realizowany w ramach AKADEMII KARIERY BZ WBK na naszej uczelni.
Wykład będzie miał na celu wskazanie różnic pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem. Przybliży również słuchaczom formy lokowania środków.
Prowadzący: Artur Kaszak pracownik BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Termin: 16 stycznia 2018 r.
Godzina: 8.40- 9.30
Miejsce: sala 044,  A-10