Studia III stopnia

 

Efekty kształcenia dla kierunków studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

 

Sylabusy

  • Budownictwo – studia stacjonarne, niestacjonarne III-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19
  • Inżynieria środowiska –  studia stacjonarne, niestacjonarne III-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19

 

Ulotki informacyjne