Studia III stopnia

Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych UZ:

 • astronomia
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne

Wszelkie informacje dotyczące kształcenia oraz szczegółowych zasad rekrutacji zamieszczone są na stronie:
SZKOŁY DOKTORSKIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Sylabusy (archiwum)

 • Budownictwo – studia stacjonarne, niestacjonarne III-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19
 • Inżynieria środowiska –  studia stacjonarne, niestacjonarne III-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19

Ulotki informacyjne