Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział.

Zaliczenie semestru wersja finalna_2018

 

Sylabusy

  • Architektura – studia stacjonarne II-go stopnia – sylabusy: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
  • Budownictwo – studia stacjonarne, niestacjonarne II-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 – DiM, KBiI, RBiMOZ, TiOB, 2017/18 – DiM, KBiI, RBiMOZ, TiOB, 2018/19 – DiM, KBiI, RBiMOZ, TiOB, 2019/20 – DiM, KBiI, RBiMOZ, TiOB
  • Inżynieria środowiska –  studia stacjonarne, niestacjonarne II-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Ulotki informacyjne