Studia I stopnia

Architektura – studia stacjonarne I-go stopnia

sylabusy: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Budownictwo – studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia

sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Inżynieria środowiska –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia

sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19

Energetyka komunalna –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia

sylabusy: 2018/19

Geoinformatyka i techniki satelitarne –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia

sylabusy: 2018/19

Zarządzanie gospodarką komunalną –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia

sylabusy: 2018/19