Studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

 

Sylabusy

  • Architektura – studia stacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022
  • Budownictwo – studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
  • Energetyka – studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2019/20, 2020/21, 2021/22
  • Inżynieria środowiska –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
  • Geoinformatyka i techniki satelitarne –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Ulotki informacyjne

Strony kierunków studiów