Studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
http://www.dk.uz.zgora.pl/efekty_ksztalcenia.php?ww=wils

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział.

Zaliczenie semestru wersja finalna_2018

 

Sylabusy

  • Architektura – studia stacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,  
  • Budownictwo – studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
  • Inżynieria środowiska –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/172017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
  • Energetyka komunalna –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2018/19, 2019/20
  • Geoinformatyka i techniki satelitarne –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2018/19, 2019/20, 2020/21
  • Zarządzanie gospodarką komunalną –  studia stacjonarne, niestacjonarne I-go stopnia – sylabusy: 2018/19, 2019/20, 2020/21

Ulotki informacyjne

Strony kierunków studiów