Strona kierunku Geoinformatyka i Techniki Satelitarne

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin nowej strony kierunku studiów Geoinformatyka i Techniki Satelitarne:

https://www.gits.uz.zgora.pl/