Sprawy studenckie

INFORMACJE BIEŻĄCE:

OBSŁUGA STUDENTÓW PROWADZONA JEST PRZEZ BIURO OBSŁUGI STUDENTA nr 2 

BOS nr 2
ul. Prof. Z. Szafrana 1 (Pok. 101 i 102, bud. A-8)
65-516 Zielona Góra

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW:

 • Poniedziałek, godz. 9.00-13.00
 • Wtorek, godz. 9.00-14.30
 • Środa, godz. 9.00-13.00
 • Czwartek, godz. 9.00-13.00
 • Piątek – nieczynne
 • Sobota, godz. 9.00-13.00 – dla studentów niestacjonarnych

Kierunki:

 • budownictwo, inżynieria środowiska, geoinformatyka i techniki satelitarne
  – mgr inż. Joanna Woś: J.Wos@adm.uz.zgora.pl  tel. (68) 328 2334, 789 441 512; pok. 102
 • architektura
  – inż. Jolanta Furmankiewicz:  J.Furmankiewicz@adm.uz.zgora.pl tel. (68) 328 2362, 789 441 535; pok.101

Dokumenty, wnioski i podania przesyłać należy za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres BOS nr 2.


PRODZIEKAN – dr inż. Krystyna URBAŃSKA

przyjmuje w czwartek w godzinach 1200-1400 oraz w sobotę (podczas zjazdów WBAIiŚ) w godzinach 900-1000 (pok. 104, bud. A-8); kontakt; tel. 789442187; E-mail: Prodziekan@wbais.uz.zgora.pl

 


Wzory dokumentów:

 • Wniosek o powtórzenie semestru/roku;   
 • Wniosek o powtarzanie przedmiotu/ów;   
 • Podanie o wznowienie studiów;   
 • Podanie o indywidualną organizację studiów; 
 • Plan IOS – Załącznik do podania o indywidualną organizację studiów 
 • Podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych/niestacjonarnych*
  na studia niestacjonarne/stacjonarne* ;
 • Karta obiegowa;
 • Rezygnacja ze studiów stacjonarnych;
 • Rezygnacja ze studiów niestacjonarnych;

Pozostałe wzory formularzy znajdują się na stronie Centrum Obsługi Studenta


Ogłoszenia

Świadczenia dla studentów:

Wnioski o świadczenia dla studentów (stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora, zapomogi) rozpatrywane będą przez Dział Spraw Studenckich.
Wnioski z wymaganymi załącznikami proszę przesyłać Pocztą Polską na adres:
Dział Spraw Studenckich
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Przeniesienie:

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.
Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 20 września, a w semestrze letnim do 31 stycznia każdego roku.

Załącznikiem do podania o przeniesienie jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie zawierające informacje o:

 • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
 • efektach kształcenia,
 • rozliczeniu się z poprzednią uczelnią (dostarczyć po uzyskaniu zgody na przeniesienie),
  czasie w którym osoba studiowała,
 • zgoda dziekana uczelni, którą student opuszcza na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów studiów zostało zaliczonych z podaniem ilości uzyskanych w semestrze punktów ECTS.

Warunkiem przeniesienia jest zgoda Dziekana jednostki przyjmującej, bazująca na ocenie osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Inne:

 • Informujemy, że decyzją Wydziałowej Rady ds. Kształcenia z dnia 03.03.2020 r. przyjęto regulamin wznowień, przeniesień i zaliczeń przedmiotów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
  Regulamin wznowień, przeniesień i zaliczeń przedmiotów 2020
 • Informujemy, że decyzją Wydziałowej Rady ds. Kształcenia z dnia 24 lutego 2021 roku przyjęto zasady zaliczania semestrów w ramach kierunków prowadzonych przez Wydział:
  Zasady zaliczenia semestru