Seminarium “Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, na podstawie komunikatu nr 1 -3/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 09.3.2020 i 10.3.2020 informujemy o odwołaniu zaplanowanego na dzień 23.3.2020 seminarium rozpoczynającego cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi