Rady Programowe Kierunków Studiów

 • Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku architektura
  • dr inż. Gerard Bryś – przewodniczący,
  • dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ,
  • dr inż. arch. Alicja Maciejko,
  • przedstawiciel studentów – Kornelia Markuszewska.
 • Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku budownictwo
  • dr inż. Gerard Bryś – przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski,
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ,
  • dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ,
  • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ,
  • przedstawiciel studentów – Aleksandra Kurowska.
 • Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne
  • dr inż. Gerard Bryś – przewodniczący,
  • dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ,
  • dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ,
  • dr Magdalena Szkudlarek,
  • przedstawiciel studentów – Stanisław Kozłowski.
 • Wydziałowa Rada Programowa dla kierunku inżynieria środowiska
  • dr inż. Gerard Bryś – przewodniczący,
  • dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ,
  • dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk,
  • dr Izabela Krupińska,
  • dr inż. Ireneusz Nowogoński,
  • dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ,
  • dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ,
  • przedstawiciel studentów – Filip Fidler.