Rada Wydziału

Skład Rady
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
na kadencję 2016-2020

 

DZIEKANI:

 1. dr hab. inż. prof. UZ Andrzej GREINERT – Dziekan
 2. dr hab. inż. prof. UZ Maria MRÓWCZYŃSKA – Prodziekan ds. Nauki
 3. dr hab. prof. UZ Marlena PIONTEK – Prodziekan ds. Studenckich

PROFESOROWIE  I  DOKTORZY  HABILITOWANI:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr ALAWDIN
 2. prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI
 4. prof. Jan GAWRON
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK
 6. prof. dr hab. inż. arch. Wanda KONONOWICZ
 7. prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI
 9. prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK
 10. dr hab. inż. prof. UZ Abdrahman ALSABRY
 11. dr hab. inż. prof. UZ Michał DRAB
 12. dr hab. inż. prof. UZ Wojciech ECKERT
 13. dr hab. prof. UZ Urszula KOŁODZIEJCZYK
 14. dr hab. inż. prof. UZ Jacek KORENTZ
 15. prof. dr hab. inż. arch. Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ
 16. dr hab. inż. prof. UZ Zygmunt LIPNICKI
 17. dr hab. inż. prof. UZ Jakub MARCINOWSKI
 18. dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA
 19. dr hab. inż. prof. UZ Volodymyr SAKHAROV
 20. dr hab. inż. prof. UZ Bohdan STAWISKI
 21. dr hab. inż. prof. UZ Janusz SZELKA
 22. dr hab. inż. arch. prof. UZ Bogusław WOJTYSZYN
 23. dr hab. inż. prof. UZ Adam WYSOKOWSKI

PRZEDSTAWICIELE  POZOSTAŁYCH  NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH:

 1. dr inż. Gerard BRYŚ
 2. dr inż. Sylwia MYSZOGRAJ
 3. dr inż. Ireneusz NOWOGOŃSKI
 4. dr inż. arch. Marta SKIBA

PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:

 1. mgr inż. Joanna WOŚ

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW  STUDIÓW  DOKTORANCKICH:

 1. mgr inż. Marta PRZEWOCKA

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW:

 1. studentka Małgorzata BARYŁA
 2. studentka Natalia BOGUŚ
 3. studentka Aleksandra DUSZYŃSKA
 4. studentka Katarzyna ŁASOCHA
 5. studentka Marzena TOMASZEWSKA
 6. studentka Karolina ZIMNA