Rada Wydziału

Skład Rady
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
na kadencję 2016-2020

 

DZIEKANI:

 1. dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ – Dziekan
 2. dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki
 3. dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ – Prodziekan ds. Studenckich

PROFESOROWIE  I  DOKTORZY  HABILITOWANI:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr ALAWDIN
 2. prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI
 4. prof. Jan GAWRON
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK
 6. prof. dr hab. inż. arch. Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ
 7. prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI
 9. prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK
 10. dr hab. inż. Abdrahman ALSABRY, prof. UZ
 11. dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ
 12. dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ
 13. dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ
 14. dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ
 15. dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, prof. UZ
 16. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ
 17. dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ
 18. dr hab. inż. Volodymyr SAKHAROV, prof. UZ
 19. dr hab. inż. Janusz SZELKA, prof. UZ
 20. dr hab. inż. Wilfried WINIWARTER, prof. UZ
 21. dr hab. inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN, prof. UZ
 22. dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ

PRZEDSTAWICIELE  POZOSTAŁYCH  NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH:

 1. dr inż. Gerard BRYŚ
 2. dr inż. Sylwia MYSZOGRAJ
 3. dr inż. Ireneusz NOWOGOŃSKI
 4. dr inż. arch. Marta SKIBA

PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:

 1. mgr inż. Joanna WOŚ

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW  STUDIÓW  DOKTORANCKICH:

 1. mgr inż. Marta SKOCZYLAS

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW:

 1. student …