Rada Wydziału

Skład Rady
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
na kadencję 2016-2019

Z mocy prawa Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ zakończyła swoją działalność w dniu 30 września 2019 roku

DZIEKANI:

 1. dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ – Dziekan
 2. dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki
 3. dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ – Prodziekan ds. Studenckich

PROFESOROWIE  I  DOKTORZY  HABILITOWANI:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr ALAWDIN
 2. prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK
 4. prof. dr hab. inż. arch. Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ
 5. prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ
 6. prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI
 7. prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI
 8. dr hab. inż. Abdrahman ALSABRY, prof. UZ
 9. dr hab. inż. Barbara AMON, prof. UZ
 10. dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ
 11. dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ
 12. dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ
 13. dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ
 14. dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, prof. UZ
 15. dr hab. inż. Sylwia MYSZOGRAJ, prof. UZ
 16. dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ
 17. dr hab. inż. Volodymyr SAKHAROV, prof. UZ
 18. dr hab. inż. Waldemar SZAJNA, prof. UZ
 19. dr hab. inż. Janusz SZELKA, prof. UZ
 20. dr hab. inż. Wilfried WINIWARTER, prof. UZ
 21. dr hab. inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN, prof. UZ
 22. dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ

PRZEDSTAWICIELE  POZOSTAŁYCH  NAUCZYCIELI  AKADEMICKICH:

 1. dr inż. Paweł BŁAŻEJEWSKI
 2. dr inż. Arkadiusz DENISIEWICZ
 3. dr inż. Jakub KOSTECKI
 4. dr inż. Ireneusz NOWOGOŃSKI
 5. dr inż. arch. Marta SKIBA

PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:

 1. mgr inż. Joanna WOŚ

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW  STUDIÓW  DOKTORANCKICH:

 1. mgr inż. Natalia RZESZOWSKA

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW:

 1. student kierunku architektura: Brygida RÓWNICKA
 2. student kierunku budownictwo: Mateusz OSOWSKI
 3. student kierunku budownictwo: Sebastian KORASIAK
 4. student kierunku inżynieria środowiska: Sandra SKOMOROKO
 5. student kierunku inżynieria środowiska: Sylwia USZAKIEWICZ

Skład Rady Wydziału w dniu 30 września 2019 roku