Rada Pracodawców

 

Skład Rady Pracodawców Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
na kadencję 2016-2020:

 • Mgr inż. Zenon Bambrowicz – Prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa
 • Mgr inż. Leszek Banach – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 • Dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Mgr inż. Andrzej Cegielnik – Przewodniczący Prezydium OR Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski – Autorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • Mgr inż. Przemysław Hamera – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
 • Dr inż. Stanisław Iwan – Wiceprezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • Dr inż. Wojciech Janka – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
 • Mgr inż. arch. Paweł Kochański – Prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Mgr inż. Aleksander Kozłowski – Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego sp. z o.o.
 • Mgr inż. Zbigniew Liberek – Prezes Zarządu “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze
 • Mgr inż. Edward Makarewicz – Właściciel, Wiceprezydent Ziel-Bruk Makarewicz; Członek Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa
 • Mgr Piotr Mężyński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.; Wiceprezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa

Spotkania Rady:

19 grudnia 2016 roku