Publiczna obrona pracy doktorskiej

W dniu 11 stycznia 2017 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Artura Juszczyka.

Czas i miejsce obrony:  godz. 9.00; budynek A-8 (ul. Prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze); sala 213 (II piętro).

Temat pracy: “Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych”.

Promotor pracy: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski).

Recenzenci: prof . dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej); prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa).

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 71, pokój 1.13. Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: http://www.wbais.uz.zgora.pl/przewody-doktorskie/.