Przewody habilitacyjne

W toku:

brak

Zakończone:

2019

Dr hab. inż. Anna Ewa Ostańska

Wniosek dr inż. Anny Ewy Ostańskiej skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat dr inż. Anny Ewy Ostańskiej w języku polskim
Autoreferat dr inż. Anny Ewy Ostańskiej w języku angielskim
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW WBAIS nr 144 z dnia 20 marca 2019 r.

2018

Dr inż. Janusz ADAMCZYK

Wniosek dr inż. Janusza Adamczyka skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat dr inż. Janusza Adamczyka w języku polskim
Autoreferat dr inż. Janusza Adamczyka w języku angielskim
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW WBAIS nr 87 z dnia 21.02.2018 r.

2017

Dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA

Wniosek dr inż. Beaty Nowogońskiej skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat dr inż. Beaty Nowogońskiej w języku polskim
Autoreferat dr inż. Beaty Nowogońskiej w języku angielskim
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW WBAIS nr 61 z dnia 18.10.2017 r.

2016

Dr hab. inż. Jacek KORENTZ

Wniosek dr inż. Jacka Korentza skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat dr inż. Jacka Korentza w języku polskim
Autoreferat dr inż. Jacka Korentza w języku angielskim
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RW WBAiIŚ nr 180 z dnia 24.02.2016 r.