Przewody doktorskie

Ogłoszenia o publicznej obronie:

2021

Dyscyplina: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

mgr inż. Jacek POŁOMKA

Proces przygotowania stabilizatu do odzysku jako element gospodarki cyrkulacyjnej.
DATA OBRONY: 12-05-2021
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska)
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
OGŁOSZENIE
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
RECENZJA 1
RECENZJA 2

powrót na początek strony


Zakończone przewody doktorskie na Wydziale:

2019

dr inż. Aleksandra SOWINSKA

Wpływ związków siarki na nitryfikację i denitryfikację w procesie osadu czynnego.
DATA WSZCZĘCIA: 15-02-2017
DATA OBRONY: 12-06-2019
PROMOTOR: dr hab. inż. Małgorzata Makowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Marcin Spychała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska)
dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

2018

dr inż. Sebastian KOŁODZIEJ

TYTUŁ ROZPRAWY: Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym.
DATA WSZCZĘCIA: 26-04-2017
DATA OBRONY: 14-11-2018
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Jan Błachut (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

dr Marta SKOCZYLAS (PRZEWOCKA)

TYTUŁ ROZPRAWY: Zawartość metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo i roślinach w rejonie Huty Miedzi Głogów.
DATA WSZCZĘCIA: 01-07-2015
DATA OBRONY: 10-10-2018
PROMOTOR: dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Jakub KOSTECKI
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater (Politechnika Białostocka, Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska)
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

dr inż. Sebastian KUJAWIAK

TYTUŁ ROZPRAWY: Wpływ warunków hydraulicznych w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym na efektywność oczyszczania ścieków
DATA WSZCZĘCIA: 16-12-2015
DATA OBRONY: 04-07-2018
PROMOTOR: dr hab. inż. Małgorzata MAKOWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Radosław MATZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
RECENZENCI:
dr hab. Krzysztof Chmielowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz (Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

dr inż. Marta GORTYCH

TYTUŁ ROZPRAWY: Krzepnięcie materiałów PCM w poziomej przestrzeni pierścieniowej
DATA WSZCZĘCIA: 20-06-2012
DATA OBRONY: 20-06-2018
PROMOTOR: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Bernhard Weigand (Universität Stuttgart)
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł (Uniwersytet Zielonogórski)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1 (oryginał / tłumaczenie)
RECENZJA 2

dr inż. Mirosław SADOWSKI

TYTUŁ ROZPRAWY: Przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej
DATA WSZCZĘCIA: 08-06-2016
DATA OBRONY: 25-04-2018
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK (Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji)
prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski (Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

2017

dr inż. Jacek PARTYKA

TYTUŁ ROZPRAWY: Wpływ warunków zewnętrznych na proces krzepnięcia wody w materiałach porowatych
DATA WSZCZĘCIA: 11-05-2016
DATA OBRONY: 22-11-2017
PROMOTOR: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof . dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, prof. zw. (Politechnika Poznańska; Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej)
Prof. dr hab. inż. Mieczysław E. Poniewski (Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

dr inż. Artur JUSZCZYK

TYTUŁ ROZPRAWY: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych
DATA WSZCZĘCIA: 10-07-2012
DATA OBRONY: 11-01-2017
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof . dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej)
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

2016

dr inż. Paweł BŁAŻEJEWSKI

TYTUŁ ROZPRAWY: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem
DATA WSZCZĘCIA: 05-06-2013
DATA OBRONY: 12-10-2016
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr (Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)
dr hab. inż. Maciej Szumigała prof. nadzw. (Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Instytut Konstrukcji Budowlanych)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
STRESZCZENIE
RECENZJA 1
RECENZJA 2

dr inż. Ewa PATALAS

TYTUŁ ROZPRAWY: Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2
DATA WSZCZĘCIA: …
DATA OBRONY: 20-01-2016
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

2015

dr inż. Jarosław GIL

TYTUŁ ROZPRAWY: Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej
DATA WSZCZĘCIA: …
DATA OBRONY: 27-05-2015
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Sławomir Kosiński (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Henryk Nowak (Politechnika Wrocławska)
OGŁOSZENIE
AUTOREFERAT
RECENZJA 1
RECENZJA 2

dr Justyna CZAJKOWSKA

Warunki wtrącania osadów z zawartością struwitu.
PROMOTOR: dr hab. inż. Tadeusz SIWIEC, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. PCz. (Politechnika Częstochowska)
dr hab. inż. Robert SIDEŁKO, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
20.05.2015

2014

dr inż. Róża WASYLEWICZ (z d. FRUZIŃSKA)

Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Justyna CHUDECKA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK (Uniwersytet Zielonogórski)
15.01.2014

 2013

dr inż. Arkadiusz DENISIEWICZ

Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
09.07.2013

dr inż. Remigiusz AKSENTOWICZ

Efektywność energetyczna pneumatycznych instalacji odciągowych w warunkach eksploatacji.
PROMOTOR: dr hab. inż. Waldemar UŹDZICKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Edward KOWAL (Uniwersytet Zielonogórski)
11.12.2013

dr inż. Arkadiusz ROJNA

Analiza zmienności współczynnika filtracji w gruntach niespoistych
PROMOTOR: dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzej KOTOWSKI (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Tadeusz CHRZAN, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.11.2013

dr Wanda CZYŻEWSKA (dawniej GROCHOWIECKA)

Zastosowanie metod biologicznych do oceny zagrożenia cyjanotoksycznego w wodzie do picia.
PROMOTOR: dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. Teodora TRACZEWSKA, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.11.2013

dr inż. Marta MAZURKIEWICZ

Niekonwencjonalne systemy usuwania związków azotu ze ścieków
PROMOTOR: dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
dr hab. inż. Tadeusz SIWIEC, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
13.11.2013

dr inż. Aleksandra SIECIECHOWICZ

Unieszkodliwianie osadów ściekowych na plantacji wierzby energetycznej
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. January BIEŃ (Politechnika Częstochowska)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Ewa ZIELEWICZ, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Kazimierz SZYMAŃSKI (Politechnika Koszalińska)
30.10.2013

dr inż. Jolanta MACHNIKOWSKA

Wpływ termicznej hydrolizy osadów na proces fermentacji metanowej
PROMOTOR: dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. January BIEŃ (Politechnika Częstochowska)
prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK (Uniwersytet Zielonogórski)
23.10.2013

dr inż. Rafał PĄZIK

Wykorzystanie odwiertu jako źródła i upustu ciepła do ogrzewania i chłodzenia
PROMOTOR: dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Petr ALYAVDIN (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. inż. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
10.05.2013

dr inż. Tomasz WARĘŻAK

Wpływ oczyszczalni hydrofitowych na stężenia związków biogennych w wodach podziemnych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Sylwia MYSZOGRAJ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józefa WIATER (Politechnika Białostocka)
dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
10.04.2013

2012

dr inż. Bożena KUCZMA

Analiza statyczno-wytrzymałościowa zespolonych belek stalowo-betonowych o podatnych łącznikach.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzeja RYŻYŃSKI (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
07.03.2012

dr inż. Jakub KOSTECKI

Efektywność fitoremediacji Cu i Pb przez wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów.
PROMOTOR: dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Cezary KABAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
05.12.2012

dr inż. Katarzyna ŁUSZCZYŃSKA

Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oznaczania toksyczności grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych.
PROMOTOR: dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. Barbara KOŁWZAN, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
11.07.2012

dr inż. Aleksander WIDUCH

Wpływ stopnia rozdrobnienia składników biofrakcji odpadów komunalnych na efektywność fermentacji metanowej
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Kazimierz SZYMAŃSKI. (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
10.07.2012

2011

mgr inż. Konrad CHMIELIŃSKI

Związek racjonalnego wykorzystania przestrzeni, czasu i energii w procesie kompleksowej rewitalizacji centrum miast średniej wielkości na przykładzie Zielonej Góry.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
Wszczęto przewód: 28.06.1999
Zamknięto przewód: 26.09.2011

dr inż. Ewelina PŁUCIENNIK-KOROPCZUK

Frakcja ChZT miarą jakości ścieków.
PROMOTOR: dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKULA, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA, prof. PW (Politechnika Warszawska)
06.07.2011

dr inż. Anita JAKUBASZEK

Związki biogenne w oczyszczalniach hydrofitowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Ryszard BŁAŻEJEWSKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK (Uniwersytet Zielonogórski)
22.06.2011

dr inż. Anna ASANI (dawniej BOBOWSKA)

Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry.
PROMOTOR: dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Adam BOLT, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Tadeusz CHRZAN, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
15.06.2011

dr inż. Michał ĆWIĄKAŁA

Wpływ środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg na kapilarność gruntów.
PROMOTOR: dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI (instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa)
dr hab. inż. Andrzej KOTOWSKI, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
16.02.2011

2010

dr inż. Dariusz KRÓLIK

Wpływ stopnia rozdrobnienia składników biofrakcji odpadów komunalnych na efektywność fermentacji metanowej.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Kazimierz SZYMAŃSKI. (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
24.11.2010

2009

mgr inż. Piotr CHYLIŃSKI

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do planowania procesów budowlanych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
Wszczęto przewód: 21.03.2001
Zamknięto przewód: 03.06.2009

dr inż. Krystyna URBAŃSKA

Analiza konstrukcji murowych w zakresie liniowym i nieliniowym.
PROMOTOR: dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzej LITEWKA (Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
11.03.2009

dr inż. Monika SUCHOWSKA-KISIELEWICZ

Skład chemiczny odcieków z odpadów przed i po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Tadeusz MARCINKOWSKI, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Robert SIDEŁKO, prof. P.K. (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Zofia SADECKA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
14.01.2009

2008

dr inż. Barbara WALCZAK

Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Cezary KABAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
dr hab. inż. Edward MELLER (Akademia Rolnicza, Szczecin)
dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
18.06.2008

2007

dr inż. Krzysztof KULA

Nieliniowa analiza płyt włóknokompozytowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. Dr.-Ing. Bernd W. ZASTRAU (Technische Universität Dresden)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI (Politechnika Poznańska)
12.09.2007

dr inż. Jolanta NIETRZEBA-MARCINONIS

Wpływ rekultywacji leśnej terenów pokopalnianych na wybrane właściwości gleb inicjalnych na przykładzie zwałowiska. nadkładu Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” S.A.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Wojciech KRZAKLEWSKI (Akademia Rolnicza-Kraków)
dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
23.05.2007

2006

dr inż. Artur SPÓLNIK

Programowanie portfela zamówień i ocena programu produkcyjnego firmy budowlanej.
PROMOTOR: dr hab. inż. prof. UZ Jacek PRZYBYLSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. inż. prof. UZ Magdalena GRACZYK (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. inż. prof. PWr. Ewa MARCINKOWSKA (Politechnika Wrocławska)
em. prof. dr hab. inż. Andrzej STEFAŃSKI (Politechnika Poznańska)
26.04.2006

dr inż. Janusz ADAMCZYK

Wykorzystanie LCA do oceny środowiskowej budynku.
PROMOTOR: dr hab. inż. prof. UZ Magdalena GRACZYK (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. arch. Maria A. STAWICKA–WAŁKOWSKA (Politechnika Gdańska)
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
8.03.2006

2005

dr inż. Magda HUDAK

Wpływ warunków gruntowych i konstrukcji filtrów na wydajność studni głębinowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Tadeusz CHRZAN, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Jerzy KOWALSKI (AR – Wrocław)
prof. dr hab. inż. Andrzej KOTOWSKI (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
7.12.2005

dr inż. Sebastian WĘCLEWSKI

Stosowanie osadów ściekowych na terenach zieleni miejskiej jako metoda ich zagospodarowania.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Adam KOĆMIT (Akademia Rolnicza-Szczecin)
dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.12.2005

dr inż. Joanna KALISZUK

Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Andrzej MACHOWSKI (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.12.2005

dr inż. Marzena NADOLNA

Numeryczne prognozowanie rozkładu temperatur w obiektach z ogrzewaną podłogą.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
doc. dr hab. inż. Andrzej MYCZKO (IBMiER O/POZNAŃ)
dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
6.07.2005

dr inż. Tomasz SOCHA

Ocena wpływu długotrwałych obciążeń statycznych i dynamicznych na naprężania i odkształcania w drewnianych belkach z wyklejonym zbrojeniem kompozytowym.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Zbigniew MIELCZAREK (Politechnika Szczecińska)
dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
14.09.2005

2004

dr inż. Marzena JASIEWICZ

Opracowanie i weryfikacja modelu matematycznego do obliczeń zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach inwentarskich.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. inż. Wacław BIEDA (AR – Kraków)
prof. dr hab. Gerard BESLER (Politechnika Wrocławska)
29.09.2004

2003

dr inż. Elżbieta GROCHOWSKA

Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej RYŻYŃSKI (Politechnika Poznańska)
dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
10.12.2003

dr inż. Jarosław GNIAZDOWSKI

Wentylacja naturalna w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. inż. Wacław BIEDA (Akademia Rolnicza, Kraków)
prof. dr hab. Gerard BESLER (Politechnika Wrocławska)
10.12.2003

dr inż. Beata NOWOGOŃSKA

Wybrane czynniki determinujące działalność remontową w budynkach wykonanych w technologiach tradycyjnych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ (ITB – Warszawa)
prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
27.10.2003

dr inż. Katarzyna REGULSKA

Kompozyty gipsobetonowe o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Stanisław LEWOWICKI (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK (Politechnika Opolska)
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
26.11.2003

2001

dr inż. Katarzyna PRZYBYŁA

Wpływ izolacji dynamicznej na zużycie energii ogrzewczej w budynkach warchlakarni.
PROMOTOR: dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Lech ŚLIWOWSKI (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, pro. UZ
25.09.2001

dr inż. Paweł URBAŃSKI

Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI
25.09.2001

dr inż. Adam WRÓBEL

Metoda brazylijska w określaniu parametrów jakościowych materiałów budowlanych na przykładzie żeliwa szarego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Tadeusz CHRZAN, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Julian DEPUTAT (IPPT PAN, Warszawa)
dr hab. inż. Józef MAĆKIEWICZ, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Politechnika Zielonogórska)
4.04.2001

2000

dr inż. Waldemar SZAJNA

Interakcja konstrukcji z podłożem gruntowym w warunkach płaskiego stanu odkształcenia.
PROMOTOR: dr hab. inż. Stanisław Misztal kontynuował prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Jan FILIPKOWSKI (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Politechnika Zielonogórska)
12.07.2000

dr inż. Anowar Kassim AL-SAQAF

Kompozyty gipsobetonowe z wypełniaczem organiczno-mineralnym.
PROMOTOR: dr hab. Stanisław LEWOWICKI, prof. PCz. (Politechnika Częstochowska)
RECENZENCI:
dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK, prof. PO (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI
prof. dr hab. inż. Zygmunt JAMROZY (Politechnika Krakowska)
1.03.2000

1999

dr inż. Abdul Rahman ALI

Analiza procesów korozyjnych w elementach żelbetowych oraz modelowanie elektrodyfuzyjne ekstrakcji chlorków.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam ZYBURA (Politechnika Śląska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚCIŚLEWSKI (ITB, Warszawa)
prof. dr hab. inż. Antoni MATYSIAK (Politechnika Zielonogórska)
22.09.1999

dr inż. Marek MALINOWSKI

Stateczność płyt i powłok warstwowych z rdzeniem o zmiennej gęstości.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek ROMANÓW (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Stefan JONIAK (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Politechnika Zielonogórska)
10.02.1999

1998

dr inż. Stanisław MAZUR

Statyka i stateczność asymetrycznych konstrukcji trójwarstwowych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek ROMANÓW (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. inż. Marian KRÓLAK (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Stanisław MISZTAL, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
21.01.1998

1997

dr inż. Grzegorz MISZTAL

Badanie strefy zarysowanej zginanych elementów żelbetowych pod danych działaniu długotrwałych obciążeń dynamicznych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (Politechnika Zielonogórska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI (Politechnika Zielonogórska)
dr hab. inż. Jan BILISZCZUK (Politechnika Wrocławska)
29.09.1997

1996

dr inż. Andrzej KYSIAK

Numeryczna analiza pełzania złącz w rurowych konstrukcjach spawanych poddanych działaniu ciśnienia.
PROMOTOR: doc. dr hab. inż. Andrzej SŁUŻALEC
RECENZENCI:
dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew KOWAL (Politechnika Częstochowska)
prof. zw. dr hab. inż. em. Zygmunt PACEWICZ (ART Olsztyn)
30.09.1996

1993

dr inż. Anna SOBOCIŃSKA

Organizacyjne uwarunkowania kształtowania jakości procesów wykończeniowych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
PROMOTOR: prof. zw. dr inż. Leon Rowiński
RECENZENCI:
dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr. (Politechnika Wrocławska)
prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław JERZAK (Politechnika Częstochowska)
24.11.1993

1992

dr inż. Andrzej KUŚNIERZ

Obróbka termiczna betonu mikrofalami w zastosowaniu do budownictwa rolniczego.
PROMOTOR: prof. dr hab. Kazimierz FLAGA
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Bolesław NOWAKOWSKI (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Jerzy RANACHOWSKI (IPPT PAN Warszawa)
prof. dr hab. inż. Józef CZACHOROWSKI (WSInż Zielona Góra)
24.06.1992

dr inż. Jerzy SOBICH

Analiza rezonansów przejściowych w dyskretnych układach mechanicznych.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Jan LANGER
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Romuald ŚWITKA (Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz)
dr hab. inż. Stanisław MISZTAL (WSInż Zielona Góra)
29.09.1992

dr inż. Nabil DAYEH

Technologiczność racjonalna w budownictwie prefabrykowanym i możliwość jej oceny.
PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI (WSInż. Zielona Góra)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Józef CZACHOROSKI (WSInż. Zielona Góra)
prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI (Politechnika Wrocławska)
24.06.1992

1989

dr inż. Jerzy ŁAKOMSKI

Wpływ dodatków organicznych na cechy jakościowe keramzyt to betonu stosowanego w podłogach na legowiskach dla zwierząt.
PROMOTOR: doc. dr hab. Stanisław LEWOWICKI (WSInż. Zielona Góra)
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Władysław PŁOŃSKI (ITB Warszawa)
prof. drab. Inż. Andrzej STEFAŃSKI (WSInż. Zielona Góra)
5.04.1989

powrót na początek strony

h3>

Wszczęte przewody doktorskie na Wydziale:

2019

mgr inż. George BULANOV

Optymalizacja nośności granicznej konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniom sejsmicznym.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin (Uniwersytet Zielonogórski)
17.04.2019

mgr inż. Bartosz MICHALAK

Analiza wpływu zastosowania nowoczesnych metod termomodernizacyjnych na stopień zawilgocenia murów zewnętrznych kościołów modernistycznych na terenie Środkowego Nadodrza.
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
20.03.2019

mgr inż. Jacek POŁOMKA

Optymalizacja procesu przygotowania stabilizatu do odzysku.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak (Uniwersytet Zielonogórski)
20.03.2019

2018

mgr inż. Anna KUCHARCZYK

Wpływ otuliny betonu na niesprężyste wyboczenie prętów zbrojenia podłużnego w prętowych elementach żelbetowych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Krystyna Urbańska (Uniwersytet Zielonogórski)
20.06.2018

2017

mgr inż. Lidia RADNA

Eksperymentalna identyfikacja doraźnych i reologicznych parametrów wytrzymałościowych betonu żywicznego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY: doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć
12.07.2017

2016

mgr inż. Bartosz MICHALAK

Analiza wpływu otoczenia na stan techniczny modernistycznych kościołów Nowej Marchii.
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
11.05.2016

2015

mgr inż. Łukasz ZAWORSKI

Wpływ czynników eksploatacyjnych na trwałość wybranych elementów konstrukcji stalowych na przykładzie obiektów budowlanych województwa lubuskiego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
16.09.2015

mgr inż. Justyna ZAWORSKA

Analiza ekonomiczna technologii bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
01.07.2015

mgr inż. Przemysław BŁOCH

Wpływ czynników eksploatacyjnych na trwałość wybranych elementów konstrukcji żelbetowych na przykładzie obiektów budowlanych województwa lubuskiego.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
01.07.2015

mgr inż. Zbigniew RÓŻYCKI

Nośność wyboczeniowa słupów żeliwnych wzmocnionych zewnętrzną warstwą włóknokompozytową.
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
04.03.2015

mgr inż. Magdalena CZARNA

Wpływ środków chemicznych na zjawisko oblodzenia nawierzchni drogowych.
PROMOTOR: dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ
01.07.2015

2013

mgr Zuzanna FEDYCZAK

Toksyczny wpływ lipidoregulatorów obniżających cholesterol na organizmy wodne.
PROMOTOR: dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ
25.06.2013

mgr inż. Hanna LECHÓW

Podatność tynków akrylowych na zjawisko biodeterioracji elewacji zewnętrznych w budownictwie.
PROMOTOR: dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ
25.06.2013

mgr Agnieszka ŚLIWIŃSKA

Związki humusowe w glebach inicjalnych rekultywowanych terenów powydobywczych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ
25.06.2013

mgr inż. Leszek ROSTOCKI

Hybrydowe źródła ciepła z kotłami stałopalnymi i gazowymi agregatami kogeneracyjnymi.
PROMOTOR: dr hab. inż. Paweł MALINOWSKI, prof. PWr. – Politechnika Wrocławska
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Piotr ZIEMBICKI
27.03.2013

2012

mgr inż. Marek SPRINGER

Analiza ścian zewnętrznych pod kątem Budownictwa Zrównoważonego na przykładzie planowanego budynku LCZBiE UZ.
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Tadeusz KUCZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Janusz ADAMCZYK (Uniwersytet Zielonogórski)
22.10.2012

2009

mgr inż. Grzegorz BURCZYŃSKI

Numeryczne modelowanie mechanizmów zniszczenia żelbetowej chłodni kominowej.
PROMOTOR: dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
03.06.2009

2008

mgr inż. Bartłomiej KMIOTEK

Wpływ parametrów betonu siarkowego w budownictwie komunikacyjnym na jego trwałość i wytrzymałość.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
16.07.2008

mgr inż. Tomasz KRASOWSKI

Wpływ geometrii zewnętrznej porowatych materiałów PCM (Phase Change Material) na procesy akumulacji i usuwania ciepła w instalacjach energetycznych.
PROMOTOR: dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, prof. UZ
14.05.2008

2006

mgr inż. Andrzej ŁĘGOSZ

Analiza pracy nowoczesnych lekkich przepustów o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych ze stopów aluminium.
PROMOTOR: dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
14.06.2006

2004

mgr inż. Krzysztof BARTOŃ

Wpływ konwekcji w wilgotnych materiałach porowatych na proces ich przemarzania.
PROMOTOR: dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
26.01.2004

powrót na początek strony