Profesor Marek Tukiendorf 1964-2019

Łącząc się w bólu, składamy szczere wyrazy współczucia Bliskim Pana Profesora Marka Tukiendorfa, Rektora Politechniki Opolskiej oraz Koleżeństwu z Politechniki Opolskiej. Niespodziewana informacja o odejściu od nas w dniu dzisiejszym Pana Profesora napełnia nas prawdziwym smutkiem.

W imieniu własnym i społeczności akademickiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Andrzej Greinert – Dziekan Wydziału

Profesor Marek Tukiendorf, Rektora Politechniki Opolskiej (mat. PO).