Praktyki studenckie

Pełnomocnik Wydziału ds. praktyk
mgr inż. Janusz LASKOWSKI
tel.: (+48 68) 328 73 43
e-mail: J.Laskowski@ib.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 402

Dyżury:
Poniedziałek od godz. 1115 – 1300  w pokoju 402 A-8,
Niedziela (w czasie zjazdów parzystych i nieparzystych WBAiIŚ) od godz. 1100 – 1200 oraz 1300 – 1400   w sali 108, budynek A-8.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 września 2014 r.; Poz. 1278 ) – plik
  • ZARZĄDZENIE NR 121 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk indywidualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – plik
  • Załącznik do zarządzenia nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk indywidualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – plik
  • Uchwała RW w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk studenckich z dnia 20 marca 2019 r. – uchwała / regulamin

FORMULARZE:

Programy praktyk:

Formularze ogólnie obowiązujące dla całego Uniwersytetu Zielonogórskiego można pobrać ze strony Biura Karier – link

Na stronie Biura Karier można także znaleźć porady dla praktykanta – link