Praktyki studenckie

Koordynatorzy praktyk

Kierunki  Budownictwo oraz  Inżynieria Środowiska

dr inż. Ewa Wojnicka
e-mail: praktyki@wbais.uz.zgora.pl
bud. A-8, pokój 108

Kierunek  Geoinformatyka i Techniki Satelitarne

dr hab. inż. Anna Bazan – Krzywoszańska, prof. UZ
sekretariat@wbais.uz.zgora.pl
Bud. A-8 p. 125B

Kierunek  Architektura

mgr inż. arch. Mateusz Klimek
M.Klimek@aiu.uz.zgora.pl
Bud. A-8 p. 306


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 września 2014 r.; Poz. 1278 ) – plik
  • ZARZĄDZENIE NR 121 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk indywidualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – plik
  • Załącznik do zarządzenia nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk indywidualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – plik
  • Uchwała RW w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk studenckich z dnia 20 marca 2019 r. – uchwała / regulamin

 

FORMULARZE:

Programy praktyk:

Formularze ogólnie obowiązujące dla całego Uniwersytetu Zielonogórskiego można pobrać ze strony Biura Karier – link

Na stronie Biura Karier można także znaleźć porady dla praktykanta – link