Pracownicy Wydziału

Instytut Budownictwa

prof. dr hab. inż. Biliński Tadeusz, em.

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: T.Bilinski@wp.pl

Pokój: 404 A-8

Tel.: 328 24 77

prof. dr hab. inż. Marcinowski Jakub

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: J.Marcinowski@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 411 A-8

Tel.: 328 25 27

prof. dr hab. inż. Matysiak Antoni, em.

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: antoni.matysiak@interia.pl

Pokój: 408 A-8

Tel.: 328 22 51

prof. dr hab. inż. Wysokowski Adam

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: awysokowski@infra-kom.eu

Pokój: 11 A-8

Tel.: 328 22 56

dr hab. inż. Alsabry Abdrahman, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: aalsabry@uz.zgora.pl

Pokój: 402 A-8

Tel.: 328 73 43

dr hab. inż. Eckert Wojciech, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: W.Eckert@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 305 A-8, 417 A-8

Tel.: 328 26 51,328 24 16

dr hab. inż. Korentz Jacek, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: J.Korentz@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 409 A-8

Tel.: 328 23 22

dr hab. inż. Mrówczyńska Maria, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Mrowczynska@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 313 A-8

Tel.: 328 22 81

dr hab. inż. Nowogońska Beata, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Nowogonska@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 406 A-8

Tel.: 328 22 90

dr hab. inż. Sakharov Volodymyr, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: v.sakharov@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 405 A-8

Tel.: 328 73 39

dr hab. inż. Szajna Waldemar, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: W.Szajna@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 415 A-8

Tel.: 328 47 99

dr hab. inż. Szelka Janusz, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: j.szelka@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 26 A-8

Tel.: 328 47 40

dr inż. Błażejewski Paweł

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: P.Blazejewski@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 301 A-8

Tel.: 328 78 03

dr inż. Bryś Gerard

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: G.Brys@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 413 A-8, 417 A-8

Tel.: 328 73 96, 328 24 16

dr inż. Czarnecki Witold

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Ploszaj-Kobylecka@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 311 A-8

Tel.: 328 47 94

dr Dankowski Marek

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Dankowski@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 109 A-8

Tel.: 328 47 86

dr inż. Denisiewicz Arkadiusz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Denisiewicz@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 304 A-8

Tel.: 328 22 71

dr inż. Gibowski Sławomir

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: S.Gibowski@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 414 A-8

Tel.: 328 26 36

dr Gontaszewska-Piekarz Agnieszka

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Gontaszewska@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 410 A-8

Tel.: 328 24 27

dr inż. Grochowska Elżbieta

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: E.Grochowska@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 412 A-8

Tel.: 328 23 20

dr inż. Juszczyk Artur

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: a.juszczyk@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 16 A-8

Tel.: 328 47 84

dr inż. Kaliszuk Joanna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: J.Kaliszuk@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 412 A-8

Tel.: 328 23 20

dr inż. Kula Krzysztof

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: K.Kula@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 303 A-8

Tel.: 328 47 88

dr inż. Michalak Bartosz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: b.michalak@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 402 A-8

Tel.: 328 73 43

dr inż. Misztal Grzegorz

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: G.Misztal@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 405 A-8

Tel.: 328 73 39

dr inż. Socha Tomasz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: T.Socha@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 304 A-8

Tel.: 328 22 71

dr inż. Staszczuk Anna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Staszczuk@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 16 A-8

Tel.: 328 47 84

dr inż. Talaga Marek

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Talaga@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 313 A-8

Tel.: 328 22 81

dr inż. Urbańska Krystyna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: K.Urbanska@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 311 A-8

Tel.: 328 47 94

dr inż. Urbański Paweł

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: P.Urbanski@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 311 A-8

Tel.: 328 47 94

dr inż. Wojnicka Ewa

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 108 A-8

Tel.: 328 22 86

mgr inż. Dyszak Włodzimierz

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: W.Dyszak@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 14 A-8

Tel.: 328 22 99

mgr inż. Góral Urszula

Charakter pracy: administracyjny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: U.Goral@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 417 A-8

Tel.: 328 24 16

mgr inż. Kucharczyk Anna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Kucharczyk@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 301 A-8

Tel.: 328 78 03

mgr inż. Lechocka Paulina

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Ploszaj-Kobylecka@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 304 A-8

Tel.: 328 22 71

mgr inż. Mielczarek Magdalena

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Mielczarek@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 405 A-8

Tel.: 683287339

mgr inż. Juszczyk Joanna

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: j.jagoda@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 111 A-8

Tel.: 328 47 76

mgr Kłapoć Krzysztof

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail:

Pokój: 111 A-8

Tel.: 3284776

Serylak Waldemar

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: W.Serylak@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 319 A-8

Tel.: 328 23 88

Wieczorek Bartłomiej

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: b.wieczorek@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 111 A-8

Tel.: 328 47 76

Instytut Architektury i Urbanistyki

prof. dr hab. inż. arch. Bohm Aleksander

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: a.bohm@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 310 Bud. A8

Tel.:

dr hab inż. Bazan-Krzywoszańska Anna, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: a.bazan@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 401 A-8

Tel.: 328 23 09

dr hab. inż. Pszczółkowski Michał, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.pszczolkowski@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 310 Bud. A8

Tel.:

dr hab inż. arch. Skiba Marta, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.skiba@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 401 A-8

Tel.: 328 23 09

dr hab. inż. arch. Wojtyszyn Bogusław, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

Pokój: 307 A-8

Tel.: 328 22 87

dr inż. arch. Borucińska-Bieńkowska Hanna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: h.borucinska-bienkowska@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 308 A-8

Tel.: 328 23-08

dr Czerniawska Małgorzata

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: mc2o@o2.pl

Pokój: 407 A-8

Tel.: 328 29 32

dr inż. arch. Juchimiuk Justyna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: jjuchimiuk@gmail.com

Pokój: 10 A-8

Tel.: 328 22 42

dr inż. Kononowicz Alena

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: a.kononowicz@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 301 A-8

Tel.: 683282932 , 789441944

dr inż. arch. Maciejko Alicja

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Ploszaj-Kobylecka@ib.uz.zgora.pl

Pokój: 308 A-8

Tel.: 328 23 08

dr inż. arch. Sobierajewicz Piotr

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: p.sobierajewicz@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 302 A-8

Tel.: 328 47 95

mgr inż. arch. Bosowski Wiktor

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: w.bosowski@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 306 Bud. A8

Tel.:

mgr inż. arch. Dudzik Rafał

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: r.dudzik@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 10 A-8

Tel.: 328 22 42

mgr inż. arch. Golański Michał

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.golanski@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 10 A-8

Tel.: 328 22 42

mgr inż. arch. Klimek Mateusz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.klimek@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 306 Bud. A8

Tel.:

mgr inż. arch. Strzelecki Mirosław

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.strzelecki@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 201 Bud. A8

Tel.: 683282510 , 789441655

mgr inż. arch. Wierzbicka Agnieszka

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: a.wierzbicka@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 306 Bud. A8

Tel.:

Płoszaj-Kobyłecka Bożena

Charakter pracy: administracyjny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Ploszaj-Kobylecka@aiu.uz.zgora.pl

Pokój: 308 A-8

Tel.: 328 23 08

Instytut Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Jędrczak Andrzej

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Jedrczak@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 107 A-12, 103 A-12

Tel.: 328 25 41, 328 24 06

prof. dr hab. inż. Kozioł Joachim

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: sekretariat@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 122 A-12

Tel.: 328 26 82

prof. dr hab. inż. Kuczyński Tadeusz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: T. Kuczynski@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 8 A-12

Tel.: 328 25 24

prof. dr hab. inż. Lipnicki Zygmunt

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: Z.Lipnicki@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 109 A-12

Tel.: 328 26 73

prof. dr hab. inż. Miłek Marian

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.milek@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 209 AS-51

Tel.: 68358343

dr hab. inż. Amon Barbara, prof. UZ

Charakter pracy: badawczy

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Amon@iis.uz.zgora.pl

Pokój:

Tel.:

dr hab. inż. Greinert Andrzej, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Greinert@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 108 A-12

Tel.: 328 26 80

dr hab. Krupińska Izabela

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: I.Krupinska@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 126 A-12

Tel.: 328 25 60

dr hab. inż. Myszograj Sylwia, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: S.Myszograj@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 102 A-12

Tel.: 328 25 74

dr hab. Piontek Marlena, prof. UZ

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Piontek@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 113 A-12

Tel.: 328 26 79

dr hab. inż. Winiwarter Wilfried, prof. UZ

Charakter pracy: badawczy

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: W.Winiwarter@iis.uz.zgora.pl

Pokój:

Tel.:

dr inż. Asani Anna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Asani@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 120 A-12

Tel.: 328 24 92

dr inż. Gortych Marta

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: sekretariat@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 119 A-12

Tel.: 328 73 85

dr inż. Jakubaszek Anita

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: sekretariat@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 127 A-12

Tel.: 328 23 96

dr inż. Jasiewicz Marzena

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Jasiewicz@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 121 A-12

Tel.: 328 23 12

dr inż. Kasperek Radosław

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: r.kasperek@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 212 AS-51

Tel.: 683528343

dr inż. Kobyłecki Grzegorz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: g.kobylecki@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 204 AS-51

Tel.: 683520129

dr inż. Kostecki Jakub

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 118 A-12

Tel.: 328 24 07

dr inż. Łuszczyńska Katarzyna

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: K.Luszczynska@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 112 A-12

Tel.: 328 26 81

dr inż. Nowogoński Ireneusz

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: I.Nowogonski@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 125 A-12

Tel.: 328 25 70

dr inż. Ogiołda Ewa

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: E.Ogiolda@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 123 A-12

Tel.: 328 26 83

dr inż. Płuciennik-Koropczuk Ewelina

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: E.Pluciennik@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 127 A-12

Tel.: 328 23 96

dr inż. Pryputniewicz Stanisław

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: s.pryputniewicz@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 207/2 AS-51

Tel.: 683528352

dr inż. Stańkowska Maria

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: m.stankowska@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 206 AS-51

Tel.: 683528343

dr inż. Suchowska-Kisielewicz Monika

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Suchowska-Kisielewicz@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 126 A-12

Tel.: 328 25 60

dr inż. Walczak Barbara

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: B.Walczak@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 120 A-12

Tel.: 328 24 92

dr inż. Wasylewicz Róża

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: R.Fruzinska@iis.uz.zgora.pl, R.Wasylewicz@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 118 A-12

Tel.: 328 24 07

dr inż. Ziembicki Piotr

Charakter pracy: naukowo-dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 125 A-12

Tel.: 328 25 70

mgr inż. Butrymowicz Tadeusz

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: T.Butrymowicz@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 02 A-12

Tel.: 328 23 95

mgr Gajak Dorota

Charakter pracy: administracja

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: d.gajak@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 209 N

Tel.: 683528343

mgr Godzisz Karolina

Charakter pracy: administracyjny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: K.Godzisz@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 103 A-12

Tel.: 328 26 37

mgr inż. Grech Radosław

Charakter pracy: dydaktyczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: r.grech@wzs.uz.zgora.pl

Pokój: 212 AS-51

Tel.: 683528343, 683520195

mgr inż. Lechów Hanna

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: H.Lechow@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 013 A-12

Tel.: 328 25 71

mgr inż. Żychlińska-Bernard Kinga

Charakter pracy:

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: k.bernard@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 6 A-12

Tel.: 3282440

Kaczmarek Jerzy

Charakter pracy: techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: J.Kaczmarek@iis.uz.zgora.pl

Pokój: 1A A-12

Tel.: 328 25 72

Mazgajczyk Jolanta

Charakter pracy: administracyjny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: J.Mazgajczyk@wbais.uz.zgora.pl

Pokój: 101 A-12

Tel.: 328 47 13

Sekretariat Dziekana

mgr Świrydziuk Marta

Charakter pracy: administracyjny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl

Pokój: 125 A-8

Tel.: 328 26 39

mgr Widła Anna

Charakter pracy: administracyjny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: A.Widla@wbais.uz.zgora.pl

Pokój: 125 Bud A-8

Tel.: (68) 328 4764; 789442174

Lach Robert

Charakter pracy: inżynieryjno-techniczny

Dane o pracowniku: PERS

Publikacje: SKEP

Adres e-mail: R.Lach@wbais.uz.zgora.pl

Pokój: 125 A-8

Tel.: