Prace dyplomowe

Podstawami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej są Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uszczegóławiające poszczególne zapisy Uchwały Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.