Postępowania o tytuł

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk:

prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI

Postępowania w toku:

dr hab. inż. Zygmunt LIPNICKI
dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI