Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podpisana – wchodzi w życie 1 października 2018 r.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r., po jej przyjęciu przez Sejm i Senat RP, uzyskała akceptację Prezydenta RP. Pan Prezydent podpisał ją 01.08.2018 r.

Tym samym jej wejście w życie następuje w zaplanowanym terminie – 1 października bieżącego roku.

Treść Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Treść Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Szersza informacja na stronie MNiSW:

https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-z-podpisem-prezydenta-rp.html

 

Trwają prace nad aktami wykonawczymi do tej Ustawy – http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik – oprac. Zespołu MNiSW w składzie: Aleksander Dańda, Bogdan Szkup, Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór