Nasi absolwenci

 

Mgr inż. Kazimierz GÓRA; Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach

Mgr inż. Krzysztof KALISZUK; V-ce Prezydent Miasta Zielona Góra

Mgr inż. Alicja MAKARSKA; V-ce Marszałek Województwa Lubuskiego

Mgr inż. Tadeusz ŻMIGRODZKI; Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach