Monographs

Monographs published after 2010

 

Institute of Structural Engineering

 • Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem : stan prawny na 1 stycznia 2016 roku. Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 400 s.
 • Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : Część I: Belki podsuwnicowe. Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2016, 219 s. ISBN: 9788378422457
 • Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej. Maria Mrówczyńska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 150 s. ISBN: 9788378421580
 • Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych. Jacek Korentz, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015, 199 s. (Studia z Zakresu Inżynierii ; 90), ISBN: 9788393864843
 • Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym. Janusz Szelka, Zbigniew Wrona, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015, 139 s. (Studia z Zakresu Inżynierii ; No. 89), ISBN: 9788393864836
 • Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich. Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba, Zielona Góra : SABA-SUN, 2015, 137 s. ISBN: 9788394245603
 • Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych. Sławomir Łotysz ; red. S. Zamecki., Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2013, 346 s. (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; T. CLXIII), ISBN: 9788375454444
 • Prawo budowlane : z omówieniem i komentarzem. Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 365 s. ISBN: 9788378421139
 • Nawisowy most przez rzekę Odrę w ciągu południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Czesław Machelski, Marcin Lewandowski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2011, 156 s. ISBN: 9788371252006
 • Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno-porowatych. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 136 s. ISBN: 9788374814348
 • Krótka historia wielkiego przedsięwzięcia. Jakub Marcinowski, Zielona Góra – Świebodzin : Druk: Zakł Poligr. Uniw. Zielonogórskiego, 2011, 26 s.
 • Organizacyjny, dydaktyczny i naukowy rozwój kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 99 s. ISBN: 9788374814355
 • Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania. Agnieszka Gontaszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 182 s. ISBN: 9788374813150
 • Fizyka budowli dla doradców i audytorów energetycznych. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010, 177 s., ISBN: 9788374813921
 • Konstrukcje składane w mostownictwie. Janusz Szelka, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2010, 126 s. (Studia z Zakresu Inżynierii ; 70), ISBN: 9788389687555
 • Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu : modelowanie i numeryka. Mieczysław Kuczma, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 369 s. ISBN: 9788374814119
 • Modelowanie sprężenia mostów. Czesław Machelski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2010, 146 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t.4), ISBN: 9788371251917

Institute of Environmental Engineering

 • Ogólna koncepcja kształtowania terenów zieleni przydrożnej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielonej Góry. Andrzej Greinert, Monika Edyta Drozdek, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 170 s. ISBN: 9788393761951
 • Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim. (Red.) Andrzej Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 350 s., ISBN: 9788393761920
 • “Zielona” Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra. (Red.) Andrzej Greinert, Monika Edyta Drozdek, Zielona Góra, 2015, 370 s., ISBN: 9788393761944
 • Toksyczność w procesie beztlenowej stabilizacji komunalnych osadów ściekowych. Zofia Sadecka, Zielona Góra – Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 114 s. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; No. 105), ISBN: 9788363714048
 • Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków. (Red.) Piotr Ziembicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 275 s., ISBN: 9788378421146
 • Hydrografia zbiorników antropogenicznych. Urszula Kołodziejczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 110 s. ISBN: 9788378420194
 • Opór cieplny warstwy przejściowej w procesie krzepnięcia. Zygmunt Lipnicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 138 s. ISBN: 9788378420361
 • Kobalt w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym. Andrzej Greinert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 132 s. ISBN: 9788374814379
 • Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków. Zofia Sadecka, Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2010, 220 s. ISBN: 9788360956168
 • Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4. (Red.) Zofia Sadecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 322 s., ISBN: 9788374813372

Department of Architecture and Urban Planning

 • Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Funkcja. Michał Pszczółkowski, Łódź : Księży Młyn – Dom Wydaw. Michał Koliński, 2015, 416 s. ISBN: 9788377292860
 • Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich. Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba, Zielona Góra : SABA-SUN, 2015, 137 s. ISBN: 9788394245603
 • Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939 : forma i styl. Michał Pszczółkowski, Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw. Michał Koliński, 2014, 334 s. ISBN: 9788377292273
 • Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin. Hanna Borucińska-Bieńkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 149 s. ISBN: 9788378420910
 • Bydgoszcz między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939. Michał Pszczółkowski, Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw. Michał Koliński, 2013, 140 s. ISBN: 9788377290736
 • Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku : dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości. Anna Bazan-Krzywoszańska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 140 s. ISBN: 9788378421054
 • Kształtowanie zabudowy miejskiej o zwiększonej efektywności ekologicznej i energetycznej : architektura, rozwój, społeczeństwo, ekologia. Piotr Sobierajewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013, 274 s. ISBN: 9788378420828
 • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych. Michał Pszczółkowski, Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012, 152 s. ISBN: 9788386580842
 • Toruńska architektura XX wieku. Michał Pszczółkowski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011, 214 s. (Biblioteka ToMiTo), ISBN: 9788377801925
 • Wybuchowa historia Bydgoszczy : Informator Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Michał Pszczółkowski, Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2011, 40 s.
 • Betonowa tajemnica fabryki materiałów wybuchowych DAG. Michał Pszczółkowski, Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona