Materiały dydaktyczne

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Na tej stronie będą systematycznie zamieszczane materiały dla studentów, powierzone do elektronicznego rozpowszechnienia przez osoby odpowiedzialne za przedmioty kształcenia. Wszyscy autorzy tych materiałów stwierdzają, że nie naruszają one praw osób trzecich i że zachowują do nich prawa należne autorom.

Zezwala się na korzystanie z materiałów przez studentów kierunków prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski. Inne wykorzystanie wymaga zgody autorów zamieszczanych na tej stronie materiałów.

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

INSTYTUT BUDOWNICTWA

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI