Kurs – Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 2018

 

Zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące programu Kursu Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym zasady rekrutacji.

PROGRAM KURSUdo pobrania

Opiekę merytoryczną i naukową nad Kursem sprawuje Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Czas trwania kursu obejmuje łącznie 120 godzin zajęć.
Rozpoczęcie zajęć marzec 2018 r.
Zajęcia odbywać się będą systemem dwudniowych zjazdów (piątek-sobota lub sobota-niedziela).

Ukończenie kursu daje możliwość zaawansowanego stosowania wiedzy w zakresie oceny projektów drogowych oraz odcinków dróg pod względem bezpieczeństwa ruchu.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwenci spełniający warunki określone w Art. 24n. 1. ustawy o drogach publicznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z dn. 30.04.2012) mogą się ubiegać o certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

KIEROWNIK KURSU:
dr inż. Józef Włosek

Z-CA KIEROWNIKA KURSU:
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ