Konkurs na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej w roku 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do ubiegania się przez młodych naukowców – pracowników WBAIS UZ oraz doktorantów budownictwa i inżynierii środowiska o dofinansowanie zadań badawczych w ramach dotacji celowej w roku 2018. Prosimy o zapoznanie się z materiałem. Aby ubiegać się o dotację trzeba spełniać wymagania Wydziałowego Regulaminu Konkursowego oraz wypełnić i złożyć w terminie wypełniony formularz wniosku.

MK_konkurs_2018

Wydziałowy Regulamin Konkursowy

Zarządzenie_40_16_04_2013_załącznik

WBAIS_MK_2018 – formularz wniosku