Koła naukowe

Studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w następujących kołach naukowych:

 • Koło Naukowe Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej;
  opiekunowie naukowi: dr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański
 • Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego UZ;
  opiekun naukowy: dr hab. inż.  Beata Nowogońska, prof. UZ
 • Koło Naukowe Efektywność Energetyczna w Budownictwie „EFEKTYWNI”;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
 • Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej;
  opiekun naukowy: dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
 • Koło Naukowe Młodych Inżynierów PZiTB;
  opiekun naukowy: mgr inż. Anna Kucharczyk
 • Studenckie Naukowe Koło Architektury i Konserwacji Zabytków;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
 • Naukowe Koło Mostowe;
  opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
 • Koło Naukowe Konstruktorów: Eksperymentalna i Numeryczna Analiza Konstrukcji Inżynierskich;
  opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski (koło zawiesiło swoją działalność)
 • Studenckie Koło Naukowe Nowocześni Budowlańcy;
  opiekun naukowy: dr inż. Bartosz Michalak
 • Koło Naukowe Geoinformatyki i Technik Satelitarnych;
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ
 • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska UZ;
  opiekun naukowy: dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
 • Koło Naukowe Solum et Universum;
  opiekun naukowy: dr inż. Jakub Kostecki
 • Koło Naukowe THERMO VISION;
  opiekun naukowy: dr inż. Marzena Jasiewicz
 • Wydziałowe Koło Naukowe Skamieniali;
  opiekun naukowy: dr inż. Marta Gortych
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej;
  opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki (kontakt:  uzknik@gmail.com)

Celem działalności Wydziałowych Kół Naukowych jest stworzenie dogodnych warunków rozwoju wszystkim tym, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu problematyki podejmowanej przez Koła w ramach swojej działalności statutowej. Studenci zrzeszeni w kołach naukowych i organizacjach studenckich mają możliwość korzystania z bogato wyposażonej bazy laboratoryjnej oraz pracowni komputerowych, w których udostępnianie są programy typu CAD/CAM. Do współpracy w ramach konkretnych projektów zapraszamy studentów, pracowników naukowych oraz firmy i instytucje zainteresowanie naszą działalnością.

Szczegółowy wykaz kół naukowych i organizacji studenckich zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich UZ (http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php) oraz na stronie Parlamentu Studenckiego UZ (http://www.samorzad.uz.zgora.pl/index.php).