Erasmus+ dla pracowników

Biuro Współpracy z Zagranicą UZ informuje, że została ogłoszona rekrutacja na wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych w roku akademickim 2019/20 do krajów programu.

Termin składania zgłoszeń: do 10 września 2019 r. włącznie.

Szczegóły dostępne są na stronach:

•             http://www.erasmus.uz.zgora.pl/pracownicy-niedydaktyczni/

•             http://www.erasmus.uz.zgora.pl/nauczyciele-akademiccy/