Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP

SARP zaprasza do wzięcia udziału w konkursie DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA – SARP, organizowanej wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, prosimy o zgłoszenie projektów dyplomowych zakwalifikowanych do tego Konkursu.

Celem NAGRODY jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów działań twórczych wspieranie wzajemnych kontaktów.

Nagroda dla absolwenta kierunku Architektura wyższych uczelni w Polsce i w Niemczech przyznana zostanie pracy dyplomowej, której przedmiotem jest projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka świadczący o innowacyjnych pomysłach i wyjątkowo twórczych uzdolnieniach autora.

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy
Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury. Jednocześnie Zarząd Główny zwrócił się do Oddziału SARP w Zielonej Górze z prośbą o nawiązanie kontaktu z Wydziałem w sprawie zakwalifikowania projektów do Konkursu.

Prace należy dostarczyć do siedziby Zarządu Głównego SARP do dnia 12 kwietnia br.

Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac. Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 13-16 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie. Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 15 czerwca w godzinach 10.00-15.00. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 16 czerwca br. (niedziela). Zapraszając do uczestnictwa w konkursie załączam Regulamin Nagrody wraz z kartą zgłoszenia i obowiązującym szablonem.

Licząc na udane uczestnictwo Państwa Uczelni w konkursie pozostaję z wyrazami szacunku
Marek Szeniawski
Sekretarz Generalny SARP

 

BDA-SARP-Award_Poster A2 2019

BDA-SARP-Award_Text A4 2019

Regulamin Nagrody BDA-SARP 2018 OK + RODO

Zał. 1 do Regulaminu DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA – SARP karta_zgloszenia