Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP

 

Pan Marek Szeniawski – Sekretarz Generalny SARPP przesłał obowiązujący regulamin DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA – SARP organizowanej wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP z prośbą o zgłoszenie projektów dyplomowych zakwalifikowanych do tego Konkursu.

Celem NAGRODY jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów działań twórczych wspieranie wzajemnych kontaktów.

Nagroda dla absolwenta kierunku Architektura wyższych uczelni w Polsce i w Niemczech przyznana zostanie pracy dyplomowej, której przedmiotem jest projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka świadczący o innowacyjnych pomysłach i wyjątkowo twórczych uzdolnieniach autora.

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy
Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury. Jednocześnie Zarząd Główny zwrócił się do Oddziału SARP w Zielonej Górze z prośbą o nawiązanie kontaktu z Wydziałem Architektury w sprawie zakwalifikowania projektów do Konkursu.

Prace należy dostarczyć do siedziby Zarządu Głównego SARP do dnia 11 maja br.

Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac.

Konkurs odbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 lipca br w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 1 lipca br. (niedziela).

W załączeniu niezbędne informacje na temat Konkursu:

BDA-SARP-Award_Poster A2 2018

BDA-SARP-Award_Text A4 2018

Regulamin Nagrody BDA-SARP 2017_11_14

Zał. 1 do Regulaminu DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA – SARP karta_zgloszenia