Builder For The Future – Konkurs dla Młodych Inżynierów i Architektów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Builder For The Future. Program ma na celu szeroko rozumianą promocję polskiej architektury i polskiej myśli inżynierskiej. Program adresowany jest do studentów architektury i budownictwa uczelni publicznych i prywatnych oraz młodych architektów i inżynierów wszystkich specjalizacji. W przypadku udziału w konkursach przyjęliśmy ukończony 35 rok życia jako granicę wieku uczestnika.

Builder For The Future tworzą dwa programy środowiskowe:
1. Builder For The Young Architects – VI edycja programu.
2. Builder For The Young Engineers – II edycja programu.
W tym roku też uruchomiony zostanie także pilotażowy program skierowany do projektantów wnętrz i designerów architektury: Builder For The Young Designers.
Swoim zasięgiem program Builder For The Future obejmuje blisko 10 000 młodych architektów i inżynierów budownictwa.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Materiały Programu