Arbeitgeberrat

Zusammensetzung des Arbeitgeberrates der Fakultät für Bauingenieurwesen, Architektur und Umweltingenieurwesen für die Amtszeit 2016-2020:

 • M.Sc. Zenon Bambrowicz – Prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa (Vorstandsvorsitzender der Lubuska Baukammer)
 • M.Sc. Leszek Banach – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (Direktor der Regionaldirektion für Staatliche Wälder in Zielona Góra)
 • Dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków (Woiwodschaftskonservatorin der Denkmäler der Woiwodschaft Lubuskie)
 • M.Sc. Andrzej Cegielnik – Przewodniczący Prezydium OR Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Präsidiumsvorsitzender des Regionalrates der Lubuska Regional-Bauingenieurkammer)
 • M.Sc. Architektur Jerzy Gołębiowski – Autorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT sp. z o.o. w Zielonej Górze (Architektonisches Autorenstudio PROJEKT GmbH in Zielona Góra)
 • M.Sc. Przemysław Hamera – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze (Abteilungsdirektor der Generaldirektion für Landstraßen und Autobahnen, Abteilung in Zielona Góra))
 • Dr.-Ing. Stanisław Iwan – Wiceprezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (Vize-Vorstandsvorsitzender der Speziellen Wirtschaftszone Kostrzyn-Słubice AG)
 • Dr.-Ing. Wojciech Janka – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze (Kommunal-und Wohnungswirtschaftswerk in Zielona Góra)
 • M.Sc. Architektur Paweł Kochański – Prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP (Vorsitzender der Regionalen Architektenkammer der RP)
 • M.Sc. Aleksander Kozłowski – Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego sp. z o.o. (Vorstandsvorsitzender des Wasser- und Kanalisationswerkes GmbH in Krosno Odrzańskie)
 • M.Sc. Zbigniew Liberek – Prezes Zarządu “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze (Vorstandsvorsitzender „Zielona Góra-Wasserwerke und –Kanalisation” in Zielona Góra)
 • M.Sc. Edward Makarewicz – Właściciel, Wiceprezydent Ziel-Bruk Makarewicz; Członek Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa (Eigentümer, Vize-Präsident von Ziel-Bruk, Vorstandsmitglied der Lubuska Baukammer)
 • Mag. Piotr Mężyński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.; Wiceprezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa (Vorstandsvorsitzender des Unternehmens für allgemeines Bauwesen GmbH; Vize-Vorsitzender der Lubuska Baukammer)