Aktualności

Rządowy projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce już w Sejmie

  Uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2018 wpłynęły do Sejmu projekty Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Sejmie – druk nr 2446 oraz Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – druk nr 2447: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2446 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2447 13 kwietnia 2018 oba projekty Ustaw skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu – umieszczono

Klasyfikacja czasopism wg Scimago Journal & Country Rank

Poniżej zamieszczamy odnośniki do list czasopism wg Scimago Journal & Country Rank (w Microsoft Excel), w poszczególnych kategoriach dyscyplin i zakresach wiedzy. Listy te powinny być pomocne w wyborze miejsc publikacji swoich osiągnięć naukowych w świetle konieczności dopasowania ich do ocenianych dyscyplin oraz wykazania powiązania osiągnięć naukowych i prowadzonej przez siebie dydaktyki. scimagojr 2016 Subject

Nowe propozycje oceny publikacji naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało do wiadomości treść projektów niektórych rozporządzeń, które miałyby wejść w życie wraz z nową Ustawą, m.in. Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajdujemy w nim nowe zasady oceny dyscyplin oraz punktacji publikacji naukowych. Oznaczają one radykalnie odmienne podejście w stosunku do istniejącego systemu, z mocnym naciskiem na publikowanie

REKRUTACJA

        Szanowni Państwo! W chwili obecnej firma MSE Poland Engineering prowadzi rekrutację na stanowiska: Specjalista ds. Kalkulacji i Ofertowania Asystent Projektanta Konstrukcji Stalowych. Firma poszukuje młodych absolwentów, bądź studentów ostatniego roku kierunku Budownictwo lub Mechanika.

Zakończono kolejny etap prac nad Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Postępują prace, których zwieńczeniem ma być wprowadzenie od 1 października 2018 r. nowych reguł funkcjonowania w naszym kraju podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego. Zachęcamy do lektury aktualności MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rzad-przyjal-konstytucje-dla-nauki.html, a także do przejrzenia projektów aktów prawnych w opisywanym zakresie. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w punkcie 10. Rada Ministrów, po kliknięciu, znaleźć można nie tylko projekt Ustawy Prawo

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o zbliżającej się IX już edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków I Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 marca 2018 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych,

Stypendia dla obcokrajowców 2018/2019

  Rekrutacja na Stypendia Banacha 2018/2019 5 marca NAWA ogłosiła nabór wniosków do Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha. Jest on wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów

  Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na XVI edycję Targów Pracy, które odbędą się 14 marca 2018 roku w godzinach 10:00-14:00 na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. prof. Szafrana 4. Targi Pracy to impreza, która już od szesnastu lat pomaga młodym ludziom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest rozpoczęcie kariery

Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz – 1942-2018

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 22. lutego b.r. odeszła od nas Pani Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz – Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki naszego Wydziału. Rodzinie Pani Profesor i Jej Bliskim składamy kondolencje związane z tą niepowetowaną stratą.  Wyrazy smutku przekazujemy także współpracownikom Pani Profesor, dla których była przykładem, pomocą i Koleżanką w