Aktualności

Builder For The Future – Konkurs dla Młodych Inżynierów i Architektów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Builder For The Future. Program ma na celu szeroko rozumianą promocję polskiej architektury i polskiej myśli inżynierskiej. Program adresowany jest do studentów architektury i budownictwa uczelni publicznych i prywatnych oraz młodych architektów i inżynierów wszystkich specjalizacji. W przypadku udziału w konkursach przyjęliśmy ukończony 35 rok życia jako granicę wieku uczestnika. Builder For The

Aktualności Biura Karier UZ – informacja dla studentów pierwszego roku

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego proponuje udział w warsztatach i spotkaniach informacyjnych: Warsztat pt.: Zarządzanie sobą w czasie termin: 28 września 2018 (piątek) godzina: 10.00-13.00 Miejsce: s.103R, bud. A-16, Kampus B Spotkanie informacyjne pt.: Uczelniany GPS termin: 28 września 2018 (piątek) godzina: 13.15-14.15 Miejsce: s.103R, bud. A-16, Kampus B Warsztat pt.: Nabierz wiatru w żagle termin:

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podpisana – wchodzi w życie 1 października 2018 r.

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r., po jej przyjęciu przez Sejm i Senat RP, uzyskała akceptację Prezydenta RP. Pan Prezydent podpisał ją 01.08.2018 r. Tym samym jej wejście w życie następuje w zaplanowanym terminie – 1 października bieżącego roku. Treść Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

Ranking Web of Universities – lipiec 2018

  Ranking Web of Universities (http://www.webometrics.info/en/world); Current edition – Universities: July 2018; Edition 2018.2.1 Ranking Web / Webometrics to największy akademicki ranking uczelni wyższych. Od 2004 r., co sześć miesięcy, w oparciu o obecność w Internecie i wpływ uczelni, wykonywane są przez Cybermetrics Lab (Hiszpańska Narodowa Rada ds. Badań Naukowych, CSIC) niezależne, obiektywne, bezpłatne, otwarte badania

50-lecie Wydziału i Kierunku Budownictwo

Trwa szczególny rok w historii Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – rok jubileuszy: 50 lat kierunku budownictwo, 40 lat kierunku inżynieria środowiska i 10 lat kierunku architektura. 50 lat to także jubileusz Wydziału jako jednostki organizacyjnej naszej Uczelni. Już dzisiaj chcemy gorąco zaprosić na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 – 50. takie wydarzenie w historii

Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do konsultacji treści projektu dokumentu pt. „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Projekt oraz formularz uwag i wniosków można znaleźć na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy do zapoznania się z Diagnozą szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim oraz centralnym projektem dokumentu.  

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (Erasmus for Young Entrepreneurs)

Oko na międzynarodowy biznes, czyli co program Erasmus for Young Entrepreneurs ma do zaoferowania? Najlepiej uczyć się przez praktykę. Szczególnie prowadzenia biznesu. Wojtek Krawiec wyjechał na sześć miesięcy do Włoch, aby tam przyjrzeć się zasadom prowadzenia zrównoważonego biznesu. Dzięki jego pomysłom i zaangażowaniu, firma specjalizująca się w wycieczkach rowerowych wprowadziła zupełnie nowy produkt – wycieczki

Koszty uzyskania przychodu – stanowisko MNiSW i MF

Na stronie MNiSW ukazał się komunikat o treści: W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 25 maja br. „Koszty uzyskania przychodu – MNiSW za jednolitymi zasadami”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów zostało wypracowane rozwiązanie prawne, usuwające wszelkie wątpliwości co do możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania