Harmonogram Akademii Przyszłego Inżyniera

wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

lp. data godzina nazwisko temat
1. 29.09.2021 9.00-10.00 Robert Lach Jak wybrać swój przyszłościowy zawód życia? Architekt, inżynier, geoinformatyk? Link do webinarium
2. 13.10.2021 9.00-10.45 Prof. Marek Banaszkiewicz Egzoplanety (wykład stacjonarny dla studentów UZ; sala 215 bud. A8)
3. 19.10.2021 9.00-10.45 Prof. Karol Seweryn Górnictwo kosmiczne (wykład stacjonarny dla studentów UZ; sala H044 bud. A10)
4. 20.10.2021 9.15-10.45 Panel I: mgr inż. arch. Tomasz Rybaczyk; Panel II: mgr inż. Maciej Borowski Panel I: „Autoklawizowany Beton Komórkowy – wszechstronny materiał do budowy ścian” Panel II: „Nowoczesna prefabrykacja betonowa w budownictwie”(wykład stacjonarny dla studentów UZ; sala 106 bud. A-29) Link do rejestracji
5. 05.11.2021 9.00-13.00 arch. Paweł Przybyłowicz – WSC Witold Szymanik, Arkadiusz Leśko – Dyrektor Techniczny ds. Budownictwa, Arkance Systems Poland Warsztaty BIM (wykład stacjonarny dla studentów UZ, sala 106 bud. A-29) Link do rejestracji
6. 17.11.2021 9.00-10.45 dr inż. Michał Rąpała Atom w kosmosie (wykład stacjonarny dla studentów UZ; sala 215 bud. A8)
7. 24.11.2021 9.00-10.00 dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ „Zielona” i “błękitna“ infrastruktura jako kapitał miast. Link do webinarium
8. 01.12.2021 09.15-10.30 Piotr Olgierd Korycki „Zagadnienia z zakresu lekkich przegród budowlanych – pokrycia dachowe, przekrycia dachowe i ściany osłonowe” socha@buildercorp.pl Link do rejestracji
9. 01.12.2021 10.00-10.45 dr inż. Anna Staszczuk, dr inż. Marta Gortych Energia – Środowisko – Klimat. Polsko-niemieckie projekty w zakresie edukacji transgranicznej. Link do webinarium
10. 08.12.2021 9.00-10.00 dr Barbara Bielinis-Kopeć Rekonstrukcja elementów rzeźbiarskich/Malatury Link do webinarium
11. 15.12.2021 9.00-10.00 dr inż. Paweł Urbański Budowa domu krok po kroku. Link do webinarium
12. 05.01.2022 09.00-10.00 dr hab. Michał Pszczółkowski, prof.UZ Renowacje elementów kamieniarskich/zabezpieczenia/odsalanie
13. 12.01.2022 10.15-11.00 dr Małgorzata Czerniawska Jak rysować architekturę? (Akademia Przyszłego Architekta) Link do webinarium
14. 23.02.2022 9.00-10.00 dr inż. Piotr Ziembicki Czy nowoczesne grzejniki zostaną wyposażone w sztuczną inteligencję? Technologie BIM Link do webinarium
15. 23.03.2022 9.00-10.00 mgr inż. Anna Kucharczyk, dr inż. Paweł Błażejewski Techniki komputerowego wspomagania pracy przyszłego inżyniera budownictwa Link do webinarium
16. 20.04.2022 9.00-10.00 dr hab. Michał Pszczółkowski, prof.UZ Czy piękno można obliczyć? (Akademia Przyszłego Architekta) Link do webinarium
17. 18.05.2022 9.00-10.00 dr Izabela Krupińska Oczyszczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Link do webinarium
18. 15.06.2022 9.15-10.30 prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski Największe pomniki świata – wyzwanie dla artystów i konstruktorów Link do webinarium
19. do uzgodnienia 9.15-10.45 Angela Burchardt Specjalista Banki i Bazy Danych Statystycznych (warsztaty komputerowe dla studentów UZ) Miejsce warsztatów: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych wykładów w formie stacjonarnej w miejscu i terminie do uzgodnienia z koordynatorami:

Akademia Przyszłego Inżyniera –  dr inż. Krystyna Urbańska prodziekan@wbais.uz.zgora.pl ;

Akademia Przyszłego Architekta – dr inż. arch. Justyna Juchimiuk j.juchimiuk@aiu.uz.zgora.pl ; dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ m.skiba@aiu.uz.zgora.pl

Archiwum: 10-21 maja 2021 r.

lp. data godzina nazwisko temat
1. 10.05.2021 (poniedziałek) 10.00 mgr inż. arch. Dominik Mączyński o „Pożarze katedry Notre Dame” oraz co można odczytać na podstawie „Oględzin drewnianego obiektu po pożarze” Link do webinarium
2. 11.05.2021 (wtorek) 10.00 dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ „Zielona” i „błękitna“ infrastruktura jako kapitał miast Link do webinarium
3. 12.05.2021 (środa) 10.00 dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ Czy piękno można obliczyć? O proporcji w architekturę i nie tylko…Link do webinarium
4. 13.05.2021 (czwartek) 10.00 dr inż. Piotr Ziembicki Czy nowoczesne grzejniki zostaną wyposażone w sztuczną inteligencję? Technologie BMS Link do webinarium
5. 17.05.2021 (poniedziałek) 10.00 dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT Zabudowa wysoka – analizy oddziaływania wizualnego z użyciem modeli miast 3D Link do webinarium
6. 19.05.2021 (środa) 10.00 mgr inż. arch. Krzysztof Tranda Architekt w gąszczu przepisów Link do webinarium
7. 20.05.2021 (czwartek) 10.00 dr Izabela Krupińska Oczyszczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Link do webinarium