Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 – 50. takie wydarzenie w historii Wydziału i w historii prowadzonego w Zielonej Górze kierunku budownictwo. Będzie miało ono miejsce 5 października bieżącego roku, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej. Początek zaplanowano na godzinę 12.00.

Przed inauguracją – 5 października b.r., od godz. 8.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Miejsce szkolenia: budynek A-8, sala 213.

Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 6 października b.r., od godz. 10.00. Miejsce szkolenia: budynek A-10, sala 044.

 

Trwa szczególny rok w historii Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – rok jubileuszy: 50 lat kierunku budownictwo, 40 lat kierunku inżynieria środowiska i 10 lat kierunku architektura.

50 lat to także jubileusz Wydziału jako jednostki organizacyjnej naszej Uczelni.

 

Do zobaczenia na Inauguracji!
Władze Wydziału